Thác Bản Giốc

Tác giả:Nguyễn Trung Đức

1.500.000VNĐ / Tấm

{"ops":[{"insert":"- Thời gian thực hiện: 4-2021\n- Phương thức : D700 vs 70-200 Nano\n- Kích cỡ: 13.2M\n"}]}

Bối cảnh thực hiện

{"ops":[{"insert":"Bức ảnh tôi chụp trong một lần đến thăm thác Bản Giốc "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Một tuyệt tác thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
 • Không chuyển nhượng sang bên thứ ba

 • Mạng xã hội được phép sử dụng tại Việt Nam

 • Website đã được BCT chấp nhận

 • Các ứng dụng riêng không bị cấm tại Việt Nam

 • In trên mọi chất liệu

 • Kích thước không vượt quá kích thước công bố

 • Được gắn logo trên nền bản gốc

 • Được gắn nội dung chữ trên nền bản gốc

 • Tăng, giảm độ sáng, tối từ bản gốc

 • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
 • Các chủ đề, đề tài13+
 • Tác giả, chủ sở hữu12+
 • Khách hàng đã mua75+