22 thg 04, 2021 | 09:23

Những thông tin cần biết về Bảo hộ quyền tác giả

{"ops":[{"insert":"Khi mà vai trò của sức sáng tạo, sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, nhận thức của các tổ chức, cá nhân đối với vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng ngày càng được nâng cao. \n"}]}

{"ops":[{"insert":"Do đó, các tổ chức, cá nhân ngày càng quan tâm đến việc sử dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh việc bị các chủ thể khác xâm phạm đến sản phẩm trí tuệ do mình tạo ra, trong đó, có biện pháp đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là cơ sở bảo vệ bằng pháp luật."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Quyền tác giả là gì ?"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Căn cứ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm báo chí;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm âm nhạc;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm sân khấu;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm nhiếp ảnh;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm kiến trúc;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"3. Tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Nội dung bảo hộ quyền tác giả bao gồm:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Quyền nhân thân:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"+ Đặt tên cho tác phẩm;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Quyền tài sản bao gồm:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"+ Làm tác phẩm phái sinh;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Sao chép tác phẩm;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thời gian bảo hộ:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Thời gian bảo hộ quyền nhân thân là vô thời hạn (trừ quyền công bố tác phẩm). Đối với quyền tài sản và quyền công bố quy định như sau: "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":" - Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả được xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Đăng ký bảo hộ quyền tác giả có bắt buộc không?"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Về mặt lý thuyết, không. Quyền tác giả bảo hộ cho tác phẩm tự động được xác lập khi bạn hoàn thành tác phẩm văn học của mình."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"NHƯNG"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Điều này không có nghĩa nó đã được xác lập trên tòa. Đồng nghĩa với việc nếu có bên vi phạm, bạn sẽ phải mất thêm công đoạn minh chứng quyền tác giả của mình trước tòa. Nếu như bạn đã đăng ký quyền tác giả, việc xử lý vi phạm sẽ đơn giản và ngắn gọn hơn nhiều."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Nếu bạn cảm thấy tác phẩm của mình có khả năng phát triển, thì việc đầu tiên không được quên về bản quyền văn học chính là đăng ký tác quyền."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Nếu bạn là người sử dụng tác phẩm văn học"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Phân biệt thật rõ Quyền nhân thân và Quyền tài sản. Đây là một yếu tố mà chắc chắn không được quên về bản quyền văn học."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Tác giả của tác phẩm không đồng nghĩa với chủ sở hữu tác phẩm. Đối với những trường hợp tác giả không phải chủ sở hữu, hãy cẩn trọng trong việc sử dụng của mình. Căn cứ vào quyền tài sản và quyền nhân thân, hãy liên hệ với đúng chủ thể để có thể giải quyết được mục đích một cách nhanh và ngắn gọn nhất."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Quyền nhân thân"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"• Đặt tên cho tác phẩm;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"• Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"• Bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, cho phép hoặc không cho phép người khác sửa đổi nội dung."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Quyền tài sản"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"• Làm tác phẩm phái sinh;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"• Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"• Sao chép tác phẩm;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"• Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"• Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}

Tin mới cập nhật

Các văn bản công ước quốc tế về tác quyền
03 thg 06, 2021
{"ops":[{"insert":"Dưới đây là tổng hợp các văn bản luật pháp quốc tế và công ước quốc tế về quyền sở hữu tác phẩm, tác quyền và quyền tác giả cũng như các chế tài xử lý vi phạm tác quyền.\n"}]}
Các trường hợp sử dụng các tác phẩm đã công bố không phải xin phép
28 thg 05, 2021
{"ops":[{"insert":"Một số trường hợp chúng ta được sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép. Có trường hợp phải trả tiền và có trường hợp miễn phí.\n"}]}
Quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả
28 thg 05, 2021
{"ops":[{"insert":"Quyền tác giả là gì? Bảo hộ quyền tác giả như thế nào? Đây là những vấn đề không mới nhưng cũng không phải ai cũng biết. \n"}]}
Tìm hiểu về bản quyền và quyền tác giả
24 thg 04, 2021
{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"1. Bản quyền là gì ?"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#444444"},"insert":"Bản quyền là một thuật ngữ pháp lý mô tả quyền lợi kinh tế của người sáng tác ra các tác phẩm văn học và nghệ thuật, trong đó bao gồm quyền tái bản, in ấn và trình diễn hay trưng bày tác phẩm của mình trước công chúng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
Các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về tác quyền
23 thg 04, 2021
{"ops":[{"insert":"Dưới đây là tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về quyền sở hữu tác phẩm, tác quyền và quyền tác giả cũng như các chế tài xử lý vi phạm tác quyền.\n"}]}
Những hiểu biết về quyền tác giả tại Việt Nam
21 thg 04, 2021
{"ops":[{"insert":"Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị Định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.\n"}]}
  • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
  • Các chủ đề, đề tài13+
  • Tác giả, chủ sở hữu12+
  • Khách hàng đã mua75+