Một khúc sông quê

Tác giả:Lê Hồng Hà

1.000.000VNĐ / Bức

{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thông tin:"},{"insert":"\n- Thời gian thực hiện: 5/2020\n- Kích thước: 5MB\n- Phương thức: Phantom 4 V2 Pro\n"}]}

Bối cảnh thực hiện

{"ops":[{"insert":"Tác phẩm \"Một khúc sông quê\" được thực hiện trong một chuyến về thăm con gái tại thành phố Vinh, Nghệ An. Hình ảnh con thuyền và khúc sông dưới ánh bình minh được ghi lại trên sông Lam trong một buổi sáng tháng Năm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
 • Không chuyển nhượng sang bên thứ ba

 • Mạng xã hội được phép sử dụng tại Việt Nam

 • Website đã được BCT chấp nhận

 • Các ứng dụng riêng không bị cấm tại Việt Nam

 • In trên mọi chất liệu

 • Kích thước không vượt quá kích thước công bố

 • Được gắn logo trên nền bản gốc

 • Được gắn nội dung chữ trên nền bản gốc

 • Tăng, giảm độ sáng, tối từ bản gốc

 • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
 • Các chủ đề, đề tài13+
 • Tác giả, chủ sở hữu12+
 • Khách hàng đã mua75+