Long Cốc trong đêm

Tác giả:Lê Hồng Hà

1.000.000VNĐ / Bức

{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thông tin"},{"insert":"\n- Thời gian thực hiện: 7/2020\n- Kích thước: 27MB\n- Phương thức: Nikon D800E - Lens 24-70mm\n"}]}

Bối cảnh thực hiện

{"ops":[{"insert":"Tác phẩm \"Long Cốc trong đêm\" được chụp tại đồi chè Long Cốc, Thanh Sơn, Phú Thọ. Tác phẩm ghi lại hình ảnh của dải ngân hà, những hiện tượng về thiên văn luôn là một chủ đề lôi cuốn và thử thách đối với tôi."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
 • Không chuyển nhượng sang bên thứ ba

 • Mạng xã hội được phép sử dụng tại Việt Nam

 • Website đã được BCT chấp nhận

 • Các ứng dụng riêng không bị cấm tại Việt Nam

 • In trên mọi chất liệu

 • Kích thước không vượt quá kích thước công bố

 • Được gắn logo trên nền bản gốc

 • Được gắn nội dung chữ trên nền bản gốc

 • Tăng, giảm độ sáng, tối từ bản gốc

 • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
 • Các chủ đề, đề tài13+
 • Tác giả, chủ sở hữu12+
 • Khách hàng đã mua75+