I Know

20.000VNĐ

Đơn vịgoi
{"ops":[{"insert":"\n"}]}

I Know - Edward Dương Nguyễn, Mr. A

{"ops":[{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Làm sao anh có thể vượt qua nỗi đau này"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Phải làm sao để giờ ngừng không suy nghĩ về em"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Từng giây trôi qua, xa càng xa, anh nhận ra ta đã lạc mất nhau"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Yêu thương vội trao, bao lời yêu ta bỏ lại phía sau"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Hạnh phúc trôi qua trong ta còn lại gì"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Vẫn biết, vẫn biết không gì là mãi đâu"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I won’t just let it go"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Hình như chân đã mỏi và con tim đã mệt rồi"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Mà tại sao vẫn đợi, mà tại sao vẫn chờ mong"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Có lẽ khi yêu, yêu đậm sâu, thuộc về nhau, không còn cần lý trí"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Yêu thương đầu môi, bao lời yêu, ta đã đánh mất đi"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Hạnh phúc trôi qua trong ta còn lại chi"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Vẫn biết, vẫn biết không gì là mãi đâu"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I won’t just let it go"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Rap:"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Whisky, thêm ly"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Đêm vắng và"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Chỉ còn anh và men đắng nhìn em đi khi"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Mọi cảm xúc trong anh giờ vỡ nát khóc"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Ta cho nhau chỉ thêm lời trách móc"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Baby gal ! I wanna say"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Say gudbye 2 u mah bei"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Đâu còn lại những lời yêu thương ngày đầu tiên"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Căn phòng này chỉ còn hai kẻ cuồng điên"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Gió giông gào biết nơi nào"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Baby I won't let it go"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Anh đâu muốn chúng mình chia tay như vậy đâu em à"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Tại vì sao em yêu vội nhanh em quên đi tên anh"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Và anh đã luôn hy vọng rằng là chúng mình không có nhiều cãi vã để nốt nhạc này mãi mãi thăng hoa"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Chỉ là cơn mưa rơi lòng ai nơi đây thương mong em"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Có lẽ khi yêu, yêu đậm sâu, thuộc về nhau, không còn cần lý trí"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Yêu thương đầu môi, bao lời yêu ta đã cố quên đi"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Hạnh phúc trôi qua trong ta còn lại gì"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Chorus:"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Vẫn biết, vẫn biết không gì là mãi đâu"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I know I know"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"Vẫn biết ta không thể đánh mất nhau"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"I know I won’t just let it go"},{"insert":"\n"}]}