Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Tác giả đăng ký tài khoản

{"ops":[{"insert":"Để trở thành thành viên tác giả đóng góp sản phẩm bản quyền của mình trên "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/"},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":", các bạn cần thực hiện 02 bước vô cùng đơn giản sau đây:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Bước 1: Đăng ký tài khoản quản lý sản phẩm tác quyền trên "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/"},"insert":"tacquyen.com"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bước 2: Đăng tải thông tin sản phẩm tác quyền lên "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/"},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":"."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"I.  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"1. Bạn truy cập "},{"attributes":{"link":"https://tacquyen.com/signup"},"insert":"https://tacquyen.com"},{"insert":"."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"2. Đăng ký: Bạn hãy nhấn vào “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Đăng ký"},{"insert":"” và điền thông tin theo yêu cầu (email để làm tài khoản truy cập "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com"},"insert":"t"},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/"},"insert":"acquyen.com"},{"insert":", mật khẩu truy cập). Sau khi điền đầy đủ thông tin ở trong biểu mẫu bạn nhấn “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Đăng ký tài khoản"},{"insert":"”"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"http://tacquyen.com/pic/content/63758490863774701967.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://tacquyen.com/pic/content/63758490863868450277.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"3. Bạn mở email đã đăng ký trong Hòm thư đến hoặc Thư rác (Spam) để kiểm tra mail do hệ thống TACQUYEN.COM gửi tới, mở thư và nhấn “Xác nhận”. "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Ghi chú: Nếu email vào mục hòm thư rác thì bạn hãy đánh dấu không phải thư rác để các email giao dịch sau này của bạn và chúng tôi sẽ xuất hiện ngay trong hộp thư đến."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Lúc này màn hình sẽ thông báo xác nhận thành công. Quá trình đăng ký đã hoàn thành, các bạn có thể đăng nhập từ "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/login"},"insert":"tacquyen.com/login"},{"insert":" để tiếp tục."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"II.  ĐĂNG TẢI THÔNG TIN SẢN PHẨM LÊN TACQUYEN.COM"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"1. Đăng nhập: Bạn dùng email và mật khẩu đã đăng ký trước đó để đăng nhập: "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/login"},"insert":"tacquyen.com/login"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"http://tacquyen.com/pic/content/63758490864071574981.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"2. Bạn có thể cập nhật thông tin Họ tên, số điện thoại, Địa chỉ và Phương thức thanh toán ở mục \""},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Tài khoản"},{"insert":"\"."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"http://tacquyen.com/pic/content/63758490864118447842.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"3. Để thêm sản phẩm trên tab “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Quản lý Sản phẩm"},{"insert":"” hãy nhấn nút “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thêm"},{"insert":"” ở góc bên phải màn hình để bắt đầu tạo sản phẩm tác quyền của bạn với việc cập nhật thông tin cho các tab nội dung sau:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"http://tacquyen.com/pic/content/63758490864165326191.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"3.1. Tab \""},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thông tin"},{"insert":"\" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://tacquyen.com/pic/content/63758490864212197651.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"- Hãy nhập tiêu đề cho sản phẩm tác quyền của bạn, có thể là tên tác phẩm của bạn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Hãy chọn “Danh mục” phù hợp cho sản phẩm của bạn thuộc nhóm nào."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Mã sku là mã sản phẩm của bạn được viết tắt bằng ký tự không dấu giúp cho việc tìm kiếm sau này."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Hãy chọn đơn vị sản phẩm, điền giá thành và mức thuế cho sản phẩm của bạn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"3.2. Tab \""},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Hình ảnh/Mô tả"},{"insert":"\""},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://tacquyen.com/pic/content/63758490864665318621.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bạn chọn \"+ Thêm ảnh\" để tải ảnh sản phẩm lên (Yêu cầu ảnh phải rõ nét, chân thật và toàn cảnh về sản phẩm)\n- Bạn thêm mô tả ngắn gọn về sản phẩm vào khung văn bản phía dưới."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"3.3. Tab \""},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Nội dung"},{"insert":"\": là nơi bạn giới thiệu chi tiết về sản phẩm của mình."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"http://tacquyen.com/pic/content/63758490865290339667.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"3.4. Tab “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Tệp"},{"insert":"”: Bạn tải file gốc và file bản quyền của bạn lên đây."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"http://tacquyen.com/pic/content/63758490865337198427.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"3.5. Tab Điều khoản: Tác giả chọn các điều khoản cho việc sử dụng bản quyền tác phẩm của mình dành cho người mua tác quyền."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"http://tacquyen.com/pic/content/63758490865368455845.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"3.6. Tab \""},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Kết quả"},{"insert":"\": Các thông tin về kết quả chứng nhận và tác quyền của tác phẩm sẽ được hiển thị ở đây."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"3.7. Nhất vào “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Cập nhật"},{"insert":"” để hoàn thành tạo sản phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"4. Tiếp tục cập nhật “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thêm"},{"insert":"” sản phẩm tiếp theo và thực hiện các bước như trên."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Quá trình đăng ký tài khoản và cập nhật sản phẩm đã hoàn tất, ngay lúc này hệ thống TACQUYEN.COM sẽ thực hiện quá trình thẩm định và duyệt hiển thị sản phẩm tác quyền của bạn chính thức lên website "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/"},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":" để cung cấp dịch vụ bản quyền sao chép cho những khách hàng và đối tác của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng TACQUYEN.COM."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Ban quản trị"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]}
  • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
  • Các chủ đề, đề tài13+
  • Tác giả, chủ sở hữu12+
  • Khách hàng đã mua75+