Em bé H'Mông

Tác giả:Lê Hồng Hà

1.500.000VNĐ / Bức

{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thông tin"},{"insert":"\n- Thời gian sáng tác: 8/2018\n- Kích thước: 7MB\n- Phương thức: Nikon D800E - Lens 70-200mm\n"}]}

Bối cảnh thực hiện

{"ops":[{"insert":"Tác phẩm \"Em bé H'Mông\" được chụp tại xã Dễ Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đây là khu vực tập trung phần lớn người H'Mông sinh sống. Đời sống, phong tục tập quán và văn hóa của người dân tộc vùng cao, đặc biệt là người H'Mông luôn là yếu tố thu hút sự khám phá của tôi trong mỗi chuyến đi."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
 • Không chuyển nhượng sang bên thứ ba

 • Mạng xã hội được phép sử dụng tại Việt Nam

 • Website đã được BCT chấp nhận

 • Các ứng dụng riêng không bị cấm tại Việt Nam

 • In trên mọi chất liệu

 • Kích thước không vượt quá kích thước công bố

 • Được gắn logo trên nền bản gốc

 • Được gắn nội dung chữ trên nền bản gốc

 • Tăng, giảm độ sáng, tối từ bản gốc

 • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
 • Các chủ đề, đề tài13+
 • Tác giả, chủ sở hữu12+
 • Khách hàng đã mua75+