Chu Va

Tác giả:Lê Hồng Hà

1.200.000VNĐ / Bức

{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thông tin:"},{"insert":"\n- Thời gian thực hiện: 11/2019\n- Kích thước: 14MB\n- Phương thức: Nikon D800E - Lens 16-35mm\n"}]}

Bối cảnh thực hiện

{"ops":[{"insert":"Tác phẩm \"Chu Va\" được sáng tác vào đầu tháng 11/2019. Đỉnh núi Chu Va năm cạnh Quốc lộ 4D thuộc địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Chu Va là một trong những đỉnh núi kỳ vĩ thuộc dãy Hoàng Liên. "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
 • Không chuyển nhượng sang bên thứ ba

 • Mạng xã hội được phép sử dụng tại Việt Nam

 • Website đã được BCT chấp nhận

 • Các ứng dụng riêng không bị cấm tại Việt Nam

 • In trên mọi chất liệu

 • Kích thước không vượt quá kích thước công bố

 • Được gắn logo trên nền bản gốc

 • Được gắn nội dung chữ trên nền bản gốc

 • Tăng, giảm độ sáng, tối từ bản gốc

 • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
 • Các chủ đề, đề tài13+
 • Tác giả, chủ sở hữu12+
 • Khách hàng đã mua75+