Bình Minh Sông Hương

Tác giả:Nguyễn Trung Đức

1.000.000VNĐ / Tấm

{"ops":[{"insert":"- Thời gian thực hiện: 7-2020\n- Phương thức : Mavic Pro1\n- Kích cỡ: 6.6M\n"}]}

Bối cảnh thực hiện

{"ops":[{"insert":"\n"}]}
 • Không chuyển nhượng sang bên thứ ba

 • Mạng xã hội được phép sử dụng tại Việt Nam

 • Website đã được BCT chấp nhận

 • Các ứng dụng riêng không bị cấm tại Việt Nam

 • In trên mọi chất liệu

 • Kích thước không vượt quá kích thước công bố

 • Được gắn logo trên nền bản gốc

 • Được gắn nội dung chữ trên nền bản gốc

 • Tăng, giảm độ sáng, tối từ bản gốc

 • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
 • Các chủ đề, đề tài13+
 • Tác giả, chủ sở hữu12+
 • Khách hàng đã mua75+