Bình Minh Long Biên

Tác giả:Nguyễn Trung Đức

1.200.000VNĐ / Tấm

{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thông tin:"},{"insert":"\n- Thời gian thực hiện: 10-2016\n- Phương thức : D600\n- Kích cỡ: 8.6M\n\n"}]}

Bối cảnh thực hiện

{"ops":[{"insert":"Thời điểm chớm đông, khi Bình Minh lên đưa những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng tán cây, làn sương tạo nên một khung cảnh thú vị trên cây cầu lịch sử Long Biên "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
 • Không chuyển nhượng sang bên thứ ba

 • Mạng xã hội được phép sử dụng tại Việt Nam

 • Website đã được BCT chấp nhận

 • Các ứng dụng riêng không bị cấm tại Việt Nam

 • In trên mọi chất liệu

 • Kích thước không vượt quá kích thước công bố

 • Được gắn logo trên nền bản gốc

 • Được gắn nội dung chữ trên nền bản gốc

 • Tăng, giảm độ sáng, tối từ bản gốc

 • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
 • Các chủ đề, đề tài13+
 • Tác giả, chủ sở hữu12+
 • Khách hàng đã mua75+