Bình minh đồi cát

Tác giả:Lê Hồng Hà

1.200.000VNĐ / Bức

{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thông tin"},{"insert":"\n- Thời gian thực hiện: 6/2015\n- Kích thước: 5.5MB\n- Phương thức: Nikon D800E - Lens 16-35mm\n"}]}

Bối cảnh thực hiện

{"ops":[{"insert":"Bức ảnh \"Bình minh đồi cát\" được chụp tại Mũi Né, Phan thiết trong chuyến đi xuyên Việt kéo dài 20 ngày. "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
 • Không chuyển nhượng sang bên thứ ba

 • Mạng xã hội được phép sử dụng tại Việt Nam

 • Website đã được BCT chấp nhận

 • Các ứng dụng riêng không bị cấm tại Việt Nam

 • In trên mọi chất liệu

 • Kích thước không vượt quá kích thước công bố

 • Được gắn logo trên nền bản gốc

 • Được gắn nội dung chữ trên nền bản gốc

 • Tăng, giảm độ sáng, tối từ bản gốc

 • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
 • Các chủ đề, đề tài13+
 • Tác giả, chủ sở hữu12+
 • Khách hàng đã mua75+