Ánh mắt vùng cao

Tác giả:Lê Hồng Hà

1.000.000VNĐ / Bức

{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thông tin:"},{"insert":"\n- Thời gian sáng tác: 2/2014\n- Kích thước: 5MB\n- Phương thức: Nikon D700 - Lens 85mm\n"}]}

Bối cảnh thực hiện

{"ops":[{"insert":"Tác phẩm \"Ánh mắt vùng cao\" được sáng tác trong một chuyến đi khám phá tại thôn Ngải Thầu Thượng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
 • Không chuyển nhượng sang bên thứ ba

 • Mạng xã hội được phép sử dụng tại Việt Nam

 • Website đã được BCT chấp nhận

 • Các ứng dụng riêng không bị cấm tại Việt Nam

 • In trên mọi chất liệu

 • Kích thước không vượt quá kích thước công bố

 • Được gắn logo trên nền bản gốc

 • Được gắn nội dung chữ trên nền bản gốc

 • Tăng, giảm độ sáng, tối từ bản gốc

 • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
 • Các chủ đề, đề tài13+
 • Tác giả, chủ sở hữu12+
 • Khách hàng đã mua75+