Giới thiệu chung

Tại sao lại lựa chọn TACQUYEN.COM ?

{"ops":[{"insert":"TACQUYEN được thành lập nhằm giúp bạn đọc, cá nhân, tổ chức tiếp cận được những tác phẩm, sản phẩm sáng tạo của các chủ sở hữu, tác giả để mua bản quyền, tác quyền phục vụ cho công việc của mình khi sử dụng các tác phẩm, sản phẩm sáng tạo một cách hợp pháp và đúng đắn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"TACQUYEN cũng là nơi giúp các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm và các sản phẩm sáng tạo cua mình được đăng ký tác quyền, khai thác và quản lý các tác phẩm, sản phẩm sáng tạo của mình có hiệu quả cao nhất, đảm bảo quyền bảo hộ tác phẩm, sản phẩm sáng tạo đúng quy định pháp luật và luật sở hữu trí tuệ."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}

Lợi ích khi mua bản quyền tại tacquyen

{"ops":[{"insert":"- Bạn được sở hữu bản quyền tác phẩm, sản phẩm sáng tạo một cách hợp pháp, giúp lợi ích và công việc của bạn được bền vững và ổn định."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bạn được TACQUYEN bảo vệ quyền và lợi ích đối với những tác phẩm, sản phẩm sáng tạo của bạn khi mua bản quyền tại TACQUYEN."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bạn được sở hữu mã bản quyển duy nhất từ TACQUYEN."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bạn được TACQUYEN tư vấn và hỗ trợ việc khai thác bản quyền tác phẩm, sản phẩm sáng tạo sao cho hiệu quả cao nhất đối với công việc của bạn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}

Lợi ích của tác giả, chủ sở hữu khi ủy quyền cho TACQUYEN

{"ops":[{"insert":"- Các tác phẩm và sản phẩm sáng tạo của quý vị càng trở nên có giá trị lớn hơn khi TACQUYEN giúp quý vị quản lý bản quyền và khai thác tác quyền."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Đem lại nhiều lợi ích cả về vật chất lẫn tinh thần."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Chúng tôi giúp cho các tác phẩm và sản phẩm sáng tạo của quý vị được bảo hộ tác quyền một cách có hiệu quả nhất."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Các tác phẩm và sản phẩm sáng tạo của vị sẽ được rất nhiều người biến đến, được đăng ký sử dụng tác quyền hợp pháp tạo tính công bằng và cạnh tranh đối với tác phẩm và sự sáng tạo của quý vị."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"TACQUYEN là nơi tạo sự công bằng trong quản lý tác quyền và khai thác hiệu quả cho tất cả các tác phẩm và sản phẩm sáng tạo bằng pháp luật và công nghệ số hiện đại."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Ban quản trị"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"}]}
  • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
  • Các chủ đề, đề tài13+
  • Tác giả, chủ sở hữu12+
  • Khách hàng đã mua75+